Dinsdag 15 januari 2019

11.00 uur

Skeelerbaan in Warmond
Zitting over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Teylingen om een aanvraag niet in behandeling te nemen. Het gaat om een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een skeelerbaan op een perceel aan de Veerpolder in Warmond. De Warmondse IJsclub had de omgevingsvergunning aangevraagd om een skeelerbaan van asfalt aan te kunnen leggen. Het gemeentebestuur nam de aanvraag van de IJsclub niet in behandeling, omdat volgens het gemeentebestuur geen omgevingsvergunning nodig is om de skeelerbaan aan te leggen. Een groep omwonenden kwam eerder tegen het besluit van het gemeentebestuur in beroep bij de rechtbank Den Haag. Zij vinden dat wel degelijk een omgevingsvergunning nodig is voor de skeelerbaan. De rechtbank verklaarde hun beroep in maart 2018 echter ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201803298/1)

13.00 uur

Bestemmingsplan voor paardenkoetserij in Kerkdriel
Zitting over het bestemmingsplan 'Kerkdriel herziening 2018, reparatie Paterstraat 13-15' dat de gemeenteraad van Maasdriel heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel aan de Paterstraat en maakt daar een koetserij voor paardenkoetsen mogelijk. Een omwonende komt tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij is bang voor overlast. Volgens hem staat het bestemmingsplan teveel verkeersbewegingen per dag toe. Verder hadden betere geluidwerende maatregelen verplicht moeten worden gesteld, aldus de omwonende. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich over deze zaak buigt. In september 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak al een uitspraak over deze kwestie, na een eerdere tussenuitspraak. Die uitspraak met zaaknummer 201604017/3 staat op de website. (zaaknummer 201803323/1)

13.30 uur

Onderzeeboot in Amsterdamse wateren
Zitting over de bestuursdwang die het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam heeft opgelegd aan een bedrijf uit Boom (België). Het stadsdeelbestuur wil het bedrijf dwingen een onderzeeboot uit het openbaar water van Amsterdam te verwijderen. Anders doet het stadsdeelbestuur dat zelf en verhaalt het de kosten op het bedrijf. De onderzeeboot is in zeer slechte staat en bevat asbest. Het bedrijf wil de onderzeeboot slopen op zijn bedrijfsterrein in België, maar krijgt daarvoor niet de benodigde transportvergunning. Het bedrijf is het niet eens met de bestuursdwang die het stadsdeelbestuur heeft opgelegd en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Het bedrijf zegt dat het niet de eigenaar is van de onderzeeboot en daarom niet kan worden gedwongen de onderzeeboot te verwijderen. Verder stelt het bedrijf dat het niet in staat is om de onderzeeboot te verplaatsen. De rechtbank verklaarde het beroep van het bedrijf in maart 2018 echter ongegrond. Het bedrijf laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201803718/1)

14.00 uur

Omgevingsvergunning voor cafés in Almere
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft verleend voor twee cafés aan het Deventerpad. De cafés zitten daar al lange tijd illegaal. De gemeente wil de cafés nu legaliseren. Een omwonende is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de cafés overlast geven. Hij heeft last van stemgeluid van bezoekers en van het geluid van scooters. De rechtbank Midden-Nederland verklaarde een eerder beroep van hem in februari 2018 ongegrond. De omwonende laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201802676/1)

14.30 uur

Bestemmingsplan voor Leeuwbierterrein in Valkenburg
Zitting over het bestemmingsplan 'Partiële herziening Bp. Kernen 2010 – Herontwikkeling Leeuwbierterrein' dat de gemeenteraad van Valkenburg heeft vastgesteld. Ook gaat de zitting over een omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg heeft verleend. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben betrekking op de herontwikkeling van het zogenoemde Leeuwbierterrein in Valkenburg. Op dit perceel was vroeger een bierbrouwerij gevestigd. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken het mogelijk daar nu een ontspanningscentrum met sportgebouw, wielercentrum en hotel te bouwen. Een groep omwonenden komt tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen verkeersoverlast en geluidsoverlast van bezoekers. Volgens hen is het verkeersonderzoek dat de gemeente heeft gedaan niet in orde. Verder denken zij dat er waterschade in de omgeving zal ontstaan door de werkzaamheden op het Leeuwbierterrein. (zaaknummer 201801296/1