Maandag 14 januari 2019

10.00 uur

Verzoek om dolk te dragen op school
Zitting over de afwijzing van een verzoek om een kirpan (een Indiase rituele dolk) te mogen dragen op een school in Vlaardingen. De vader van een leerling vroeg om toestemming om zijn zoon een kirpan te laten dragen in het schoolgebouw. De kirpan is een religieus symbool van de Sikh, een religieuze beweging uit India. De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam wees het verzoek af, in verband met de veiligheid op school. Vader en zoon kwamen tegen die afwijzing eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank verklaarde het beroep in januari 2018 niet-ontvankelijk, omdat de leerling inmiddels op een andere school zit en daarom geen belang meer heeft bij een uitspraak over de afwijzing door de Openbare Scholengroep. Vader en zoon komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De leerling moet nu een dure privéschool bezoeken en wil graag terugkeren naar zijn oude school. Verder vinden zij dat het dragen van de kirpan onder de godsdienstvrijheid valt en daarom moet worden toegestaan. (zaaknummer 201801359/1)

10.00 uur

Verzoek om handhaving over uitvoering geluidsscherm A10
Zitting over het afwijzen van een verzoek om handhaving door de toenmalige staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Eigenaren van verschillende gebouwen aan de Amsteldijk in Amsterdam hadden de staatssecretaris gevraagd op te treden, omdat de vormgeving van geluidsschermen langs de nabijgelegen snelweg A10 niet in orde zou zijn. Volgens de bezwaarmakers is de vormgeving van de geluidsschermen niet in overeenstemming met het tracébesluit voor dit deel van de A10. De geluidsschermen hadden geluidsabsorberend moeten zijn. Daarnaast worden nu verschillende normen voor geluidshinder overschreden, aldus de bezwaarmakers. De staatssecretaris zag echter geen reden om op te treden tegen de vormgeving van de geluidsschermen en wees het verzoek van de bezwaarmakers af. Die laten het er niet bij zitten en komen tegen het besluit van de staatssecretaris in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201708819/1)

10.00 uur

Omgevingsvergunning voor uitbreiding van hotel in Aalsmeer
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer heeft verleend voor de uitbreiding van een hotel, in afwijking van het bestemmingsplan. Daarmee kan het hotel worden uitgebreid tot in totaal 40 kamers. Het hotel ligt in de buurt van Schiphol. Een omwonende is het niet eens met de vergunning en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Hij vreest parkeerproblemen, omdat er onvoldoende parkeerplaatsen bij het hotel zouden komen. Ook doet hij een beroep op het vertrouwensbeginsel; hem zou eerder toezeggingen zijn gedaan dat er niet gebouwd zou worden op die locatie. De rechtbank verklaarde zijn beroep in januari 2018 echter ongegrond. De omwonende laat het er niet bij zitten en komt in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201801889/1)

11.15 uur

Containers voor opslag autobanden in Hellevoetsluis
Zitting over de omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis heeft verleend voor het plaatsen van 280 plaatsgebonden containers op een perceel aan de Ravenseweg, 255 containers op een perceel aan de Carrouselweg en 74 containers op een perceel aan de Ampèrestraat in Hellevoetsluis. De containers zijn bestemd voor de opslag van autobanden. De Belangenvereniging Den Kouwen Noort kwam eerder tegen de omgevingsvergunning in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Volgens de vereniging is de omgevingsvergunning in strijd met de gemeentelijke welstandsnota en passen de containers niet in de omgeving. De rechtbank verklaarde het beroep van de vereniging in januari 2018 echter ongegrond. De vereniging laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201802139/1)

13.00 uur

Recreatie-appartementen en woningen op Terschelling
Zitting over het bestemmingsplan 'B&Y-terrein' dat de gemeenteraad van Terschelling heeft vastgesteld. Ook gaat de zitting over een omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Terschelling heeft verleend. Met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning mogen negentien recreatie-appartementen en vier woningen worden gebouwd op het zogenoemde B&Y-terrein aan de rand van West-Terschelling, tussen het Groene Strand en de Zwarteweg. Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning komen omwonenden, een nabijgelegen horecazaak en de Stichting Ons Schellingerland in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens hen is het bouwproject in strijd met regels van de provincie. Verder vinden zij dat het nieuwe gebouw te hoog wordt en vrezen zij voor verkeersoverlast en beperking van het uitzicht. (zaaknummer 201804981/1)

14.00 uur

Aankondiging uitspraken
Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.