Woensdag 15 november 2017

10.00 uur

Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2015' van de gemeente Aalten
Zitting over het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2015' dat de gemeenteraad van Aalten heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van Aalten. Het bestemmingsplan legt hoofdzakelijk de bestaande situatie vast, maar er worden ook enkele nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, waaronder een clubhuis voor een motorclub aan de Bredevoortsestraatweg. Een grote groep bewoners van het landelijk gebied en bedrijven die daar zijn gevestigd, zijn het niet eens met het bestemmingsplan. Zij komen daarom tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bezwaarmakers in deze zaak zijn het niet eens met de bestemming of de bouwmogelijkheden van hun eigen of een naastgelegen perceel. De Stichting Natuur en Milieu Aalten en verschillende bewoners van het buitengebied zijn het niet eens met het nieuwe motorclubhuis. Zij vrezen verkeersoverlast en vinden dat het clubhuis niet in het landschap past. Verder komen twee bewoners van het buitengebied op tegen de komst van een jachthut die het bestemmingsplan mogelijk maakt aan de Beestmanweg. Volgens hen is dat in strijd met het provinciale beleid. De Stichting Windkracht Oost wil windmolens kunnen bouwen, maar mag dat nu niet volgens het bestemmingsplan. (zaaknummer 201603579/1)

10.00 uur

Geschil over exploitatievergunning voor winebar in Den Haag
Zitting over de exploitatievergunning die de burgemeester van Den Haag heeft verleend voor bistro Bouzy, Wine & Food aan de Denneweg in Den Haag. Omwonenden zijn het niet eens met die vergunning en kwamen daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Zij vrezen overlast en vinden de verleende vergunning in strijd met het gemeentelijk beleid. Volgens de omwonenden is de bistro/winebar ten onrechte aangemerkt als 'lichte' horeca. De rechtbank verklaarde hun beroep in november 2016 ongegrond. De omwonenden laten het er niet bij zitten en komen tegen die uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201609477/1)

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraken
Openbaarmaking van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) van de Afdeling bestuursrechtspraak. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

10.15 uur

Openbaarmaking uitspraak over gaswinning in Groningen
Speciale openbaarmakingszitting van de uitspraak over de instemmingsbesluiten van de toenmalige minister van Economische Zaken voor de gaswinning in Groningen. Tijdens deze zitting zal de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. B.J. van Ettekoven, de beslissing voorlezen en enkele overwegingen die tot deze beslissing hebben geleid. Direct aansluitend aan de openbaarmakingszitting om 10.30 uur wordt de volledige tekst van de uitspraak op de website van de Raad van State gepubliceerd. Ook wordt een persbericht uitgebracht dat eveneens om 10.30 uur te lezen is op de website.

10.45 uur

Dwangsom voor WhatsApp
Zitting over de dwangsom die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgelegd aan WhatsApp. Volgens de AP overtreedt het in Amerika gevestigde bedrijf de Wet bescherming persoonsgegevens doordat het in Nederland geen persoon of instantie heeft aangewezen die namens het bedrijf handelt in kwesties waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Die wet is namelijk ook van toepassing als een organisatie gegevens verwerkt met behulp van middelen die zich in Nederland bevinden, zoals een server in Nederland. Om te bewerkstelligen dat WhatsApp zo’n persoon of instantie aanwijst, heeft de AP een dwangsom van € 10.000,- per dag tot een maximum van € 1.000.000,- aan het bedrijf opgelegd. Maar volgens WhatsApp overtreedt zij de wet niet, omdat zij de middelen in Nederland slechts voor doorvoer zou gebruiken. WhatsApp vindt de verplichting om een vertegenwoordiger aan te wijzen, bovendien in strijd met de Europese Privacyrichtlijn. WhatsApp kwam tegen de dwangsom eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die verklaarde het beroep in november 2016 ongegrond. WhatsApp laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201609615/1)