Vrijdag 16 juni 2017

10.45 uur

Verzoek om schadevergoeding vanwege verminderd zicht op reclamemast
Zitting over de weigering door de minister van Infrastructuur en Milieu om schadevergoeding toe te kennen aan Interbest B.V. Het bedrijf had om schadevergoeding gevraagd, omdat zijn reclamemast langs de A1 vanwege het uitvoeren van het Tracébesluit Bunschoten-Hoevelaken minder zichtbaar zou zijn. De zichtbaarheid zou zijn verminderd door de aanleg van een nieuw en hoger spoorviaduct, waarvan de aanleg volgens Interbest voortvloeit uit het Tracébesluit. Het bedrijf stelt dat het daardoor minder inkomsten heeft gehad en bovendien kosten heeft moeten maken om de reclamemast aan te passen. De minister heeft volgens het bedrijf onrechtmatig gehandeld, omdat zij eerder zou hebben toegezegd dat het Tracébesluit de zichtbaarheid op de reclamemast niet in de weg zou staan. De minister heeft de aanvraag om schadevergoeding afgewezen, omdat de schade niet zou zijn aangetoond. Ook vindt zij dat ze niet onrechtmatig heeft gehandeld. Interbest is het daarmee niet eens en komt tegen de afwijzing in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een van de vragen waar de Afdeling bestuursrechtspraak zich in deze zaak voor gesteld ziet, is zogenoemde ‘knip’. De knip heeft betrekking op een artikel uit de Algemene wet bestuursrecht waarin is geregeld dat de bestuursrechter bevoegd is voor zover de gevraagde schadevergoeding ten hoogste € 25.000 bedraagt. De vraag is hoe deze bepaling moet worden uitgelegd in een situatie waarin de totale gestelde schade dit bedrag te boven gaat, maar het verzoek aan de bestuursrechter wordt beperkt tot € 25.000. Die uitleg is relevant voor de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter.
Deze zaak zal vandaag op een zitting worden behandeld door een zogenoemde grote kamer. De grote kamer bestaat uit vijf staatsraden, onder wie de waarnemend president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en een raadsheer van de Hoge Raad, onder voorzitterschap van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. (zaaknummer 201604640/1)