25 beroepen tegen nieuw besluit over gaswinning in Groningen

Donderdag 17 november 2016

Tegen het nieuwe instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken voor de gaswinning uit het Groningenveld zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 beroepschriften binnengekomen. Onder de bezwaarmakers is een groot aantal individuele burgers, maar ook de provincie Groningen, 19 Groningse gemeenten, de Groninger Bodembeweging en enkele milieuorganisaties.

Wat gaat er nu gebeuren?

In deze beginfase van de procedure krijgen degenen die in beroep zijn gekomen, de appellanten, van de Afdeling bestuursrechtspraak vier weken de tijd om hun beroepschrift nader te onderbouwen en aan te vullen als daarin dingen ontbreken. Ook moeten partijen het griffierecht in deze periode betalen. Verder wordt het dossier opgebouwd met alle stukken die belangrijk zijn voor deze zaak. Daarna zal de minister van Economische Zaken, als verweerder, gevraagd worden om een verweerschrift in te dienen. Zodra alle stukken zijn ontvangen en het dossier compleet is, zal de Afdeling bestuursrechtspraak beginnen met de inhoudelijke voorbereiding van de zaak. Dan zal ook gekeken worden wanneer de rechtszitting kan worden ingepland. De Afdeling bestuursrechtspraak zal in het eerste kwartaal van 2017 de datum van de rechtszitting bepalen. Zodra deze datum bekend is, wordt die zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van de Raad van State. Partijen worden eerst afzonderlijk per brief op de hoogte gesteld.

Spoedverzoek

Een groep van acht individuele bezwaarmakers heeft een spoedverzoek ingediend. Zij willen dat het instemmingsbesluit van de minister, vooruitlopend op een definitieve uitspraak op hun beroepschrift, in de tussentijd wordt geschorst. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak zal dit verzoek op woensdag 21 december om 13.00 uur op een rechtszitting behandelen. De uitspraak van de voorzieningenrechter zal dan naar verwachting enige weken later zijn.

Gaswinning

Het kabinet heeft in september 2016 de gaswinning in Groningen vastgesteld op 24 miljard kubieke meter gas per jaar. De NAM mag alleen meer gas winnen, tot maximaal 30 miljard kubieke meter, als sprake is van een koude winter. Dit gaswinningsbesluit geldt tot 1 oktober 2021. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich buigt over een geschil over de gaswinning in Groningen. Op 18 november 2015 heeft ze uitspraak gedaan over een eerder gaswinningsbesluit.