Dr. Mito Croes wordt nieuwe staatsraad voor Aruba

Vrijdag 5 september 2014

De Rijksministerraad heeft vandaag, vrijdag 5 september 2014, besloten om de heer dr. A.G. Croes voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk.

Hij zal bij de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Aruba. Wanneer hij precies bij de Raad begint, wordt later bekend gemaakt.

Mito Croes (1946) is geboren op Aruba en studeerde rechten aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg. Begin jaren tachtig was hij statenlid voor de Arubaanse Volkspartij en minister van Staatkundige Structuur Eilanden. Van 1986 tot 1989 was Croes minister van Welzijnszaken op Aruba, om daarna weer statenlid te worden. Van 1994 tot 2001 is hij gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland geweest. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg. Titel van zijn proefschrift is de herdefiniëring van het Koninkrijk.

Dr. Mito Croes volgt als staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba mr. Hubert Maduro op, die op 1 april van dit jaar afscheid nam in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De Raad van State van het Koninkrijk vergadert eens per maand op woensdag en adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Alleen gaat het bij de Raad van State van het Koninkrijk over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk raken: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen. Zijn taak is vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk. In de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de leden die aangewezen zijn door de andere landen van het Koninkrijk.