Ruurd Koopmans wordt staatsraad in buitengewone dienst

Vrijdag 8 juni 2018

In de ministerraad van vrijdag 8 juni 2018 is besloten om de heer mr. R.W.L. Koopmans voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Mr. Ruurd Koopmans is rechterlijk bestuurslid van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Zijn benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak houdt verband met wederzijdse benoemingen in de hoogste rechterlijke colleges in het kader van de rechtseenheid.

Ruurd Koopmans (1959) heeft al een lange carrière in de rechtspraak. Hij is sinds 2015 senior raadsheer en rechterlijk bestuurslid bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en was van 1992 tot 2007 rechter en vicepresident bij de rechtbank Amsterdam. In die periode is hij ook nog drie jaar programmamanager geweest bij de Raad voor de rechtspraak. Van 2007 tot 2015 was Ruurd Koopmans directeur Juridische Zaken bij de Sociale Verzekeringsbank. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en volgde daarna de raio-opleiding.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Zij bestaat uit drie juridische kamers: de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. Mr. Ruurd Koopmans wordt ingezet in de Algemene kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak, zonder vaste deeltaak.