Privacyverklaring Raad van State

Vrijdag 25 mei 2018

De Raad van State gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen vermelden we in onze privacyverklaring.

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze is in de plaats gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van persoonsgegevens. Hun privacyrechten zijn versterkt en uitgebreid.

Hierop heeft de Raad van State zijn privacyverklaring aangepast. Deze is gepubliceerd op onze website.

Lees hier de volledige tekst van de privacyverklaring van de Raad van State.