Mr. André Verburg voorgedragen voor benoeming tot staatsraad Bestuursrechtspraak

Vrijdag 10 november 2017

In de ministerraad van vrijdagmiddag 10 november 2017 is besloten om de heer mr. drs. D.A. Verburg voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. André Verburg begint op 1 december bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Hij is op dit moment nog seniorrechter inhoudelijk adviseur van de rechtbank Midden-Nederland. Daarnaast is André Verburg verbonden aan de Universiteit Utrecht voor onderwijs en onderzoek. Hij publiceert regelmatig over bestuursrechtelijke onderwerpen en moderne conflicthantering. Verder geeft hij cursussen en trainingen aan rechters, griffiers, ambtenaren en advocaten.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Zij bestaat uit drie juridische kamers: de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. André Verburg zal worden ingezet voor de Ruimtelijke-ordeningskamer en de Vreemdelingenkamer.