Uitspraak Groningse gaswinning: eerste helft november 2017

Vrijdag 14 juli 2017

Op vrijdagmiddag 14 juli heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de rechtszitting over de gaswinning in Groningen afgerond. Gedurende twee dagen hebben de bezwaarmakers, de NAM en de minister van Economische Zaken hun standpunten naar voren gebracht en heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vragen gesteld. Het onderzoek in deze zaak is nu gesloten.

De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om eerste helft november 2017 uitspraak te doen over de besluiten van de minister van Economische Zaken voor de gaswinning.