Drs. Richard van Zwol wordt staatsraad bij Afdeling advisering

Vrijdag 7 juli 2017

Drs. R. (Richard) van Zwol wordt per 1 oktober 2017 staatsraad bij de Raad van State. Hij is op dit moment secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft op vrijdag 7 juli 2017 besloten hem aan Zijne Majesteit de Koning voor te dragen voor deze benoeming tot staatsraad. Hij wordt lid van de Afdeling advisering en zal zich dus bezighouden met de advisering over wetsvoorstellen van regering en parlement.

Richard van Zwol (1965) studeerde juridische-bestuurswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en volgde daarna de Hogere vakopleiding Openbare Financiën. Hij is sinds 2013 secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor bekleedde hij die functie bij het ministerie van Financiën (2011-2013) en het ministerie van Algemene Zaken (2007-2011). Van Zwol is ook secretaris geweest bij kabinetsformaties, in 2003 en in 2006/2007. Verder heeft hij onder meer gewerkt als raadsadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken (2002-2003), als directeur Financieel-Economische Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1999-2002) en als inspecteur der Rijksfinanciën (1989-1997).   

De Raad van State is adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Deze taken worden uitgevoerd door twee afzonderlijke Afdelingen, de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. Vice-president Donner is voorzitter van de Afdeling advisering.