Digitaal procederen nog niet verplicht bij de Raad van State

Maandag 12 juni 2017

De Rechtspraak start vandaag, 12 juni 2017 met de eerste fase van de inwerkingtreding van KEI voor het bestuursrecht. Dit houdt in dat het vanaf 12 juni bij de rechtbank verplicht is om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen.

Deze verplichting geldt nog niet voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak start vanaf 12 juni 2017 met een gecontroleerde, vrijwillige fase waarin een aantal advocaten in asiel- en bewaringszaken langs elektronische weg kunnen procederen. De verplichting voor hoger beroep om in asiel- en bewaringszaken digitaal te procederen gaat pas in als het digitale systeem van de Afdeling bestuursrechtspraak goed, betrouwbaar en veilig werkt. Bij het besluit dat aan alle voorwaarden voor een verantwoorde implementatie is voldaan, worden de advocatuur en de IND betrokken.

In een toekomstig koninklijk besluit wordt de verplichting om digitaal te procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak geregeld.
Meer informatie over digitaal procederen vindt u hier.