Afdeling bestuursrechtspraak behandelt Groningse gaswinningszaak in mei op zitting

Vrijdag 24 februari 2017

Op maandag 22 mei houdt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de rechtszitting over de gaswinning in Groningen. Dan worden de beroepen tegen het gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken van september 2016 inhoudelijk behandeld. Mocht het nodig zijn, dan zal deze rechtszitting worden voortgezet op dinsdag 23 mei. De zitting vindt plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

22 beroepschriften

Tegen het gaswinningsbesluit zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak 22 ontvankelijke beroepschriften binnengekomen. Onder de bezwaarmakers zijn individuele burgers, maar ook de Groninger Bodembeweging en enkele milieuorganisaties. De provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen hebben één gezamenlijk beroepschrift ingediend.

Gaswinning

Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich buigt over een geschil over de gaswinning in Groningen. Op 18 november 2015 heeft ze uitspraak gedaan over een eerder gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken.
De Afdeling bestuursrechtspraak zal na de behandeling van de rechtszaak in mei niet direct uitspraak doen. Die volgt naar verwachting enkele maanden later.

Voorlopige uitspraak

Begin januari oordeelde de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak dat de gaswinning, vooruitlopend op de einduitspraak, voorlopig niet verder hoeft te worden beperkt dan de 24 miljard kubieke meter per jaar waartoe de minister van Economische Zaken in september 2016 besloot.