Toetsingskader


De Afdeling advisering toetst wetsvoorstellen en andere adviesaanvragen aan de hand van een vast toetsingskader. Dat bestaat uit drie onderdelen:

  • Beleidsanalytische toets;
  • Juridische toets;
  • Wetstechnische toets.

De beleidsanalytische toets

De beleidsanalytische toets is een kritische analyse van de beleidsmatige aspecten van het voorstel. Daarbij gaat de Afdeling advisering uit van de politieke keuzes die de regering of de Kamerleden (bij een initiatiefwetsvoorstel) hebben gemaakt.

De beleidsanalytische toets bestaat uit drie onderdelen:

  • Probleembeschrijving: wat is het probleem?
  • Probleemaanpak: is de regeling wel een (effectieve) oplossing voor dit probleem?
  • Uitvoering: is de voorgestelde uitvoering adequaat?

Wilt u meer weten over beleidsanalytische toets? Lees de meer uitgebreide toelichting.

De juridische toets

De juridische toets beoordeelt de juridische kwaliteit van het voorstel. Daarbij gaat het om twee hoofdonderdelen:

  • Toetsing aan hoger recht: is het voorstel in strijd met (internationaal) hoger recht? Daarbij kijkt de Afdeling advisering naar geschreven én ongeschreven recht;
  • Inpassing in bestaand recht: past het voorstel binnen het bestaande rechtssysteem? En is het voorstel in dat kader wel nodig?

Wilt u meer weten over juridische toets? Lees de meer uitgebreide toelichting.

De wetstechnische toets

De wetstechnische toets beoordeelt de technische kwaliteit van het voorstel en de toelichting bij het voorstel. De Afdeling advisering neemt technische aspecten als logische en systematische opbouw, innerlijke consistentie en terminologie onder de loep.

Wilt u meer weten over wetstechnische toets? Lees de meer uitgebreide toelichting.