Zoekresultaten

8 resultaten gevonden voor "uitvoeringswet"
?

Zoeken in adviezen

Hulp bij zoeken in adviezen

Zoeken als u het zaaknummer weet

Zoekt u een advies, waarvan u het zaaknummer weet, vul dan in het zoekveld alleen dit zaaknummer in. Bijvoorbeeld: W12.13.0220.

Zoeken naar meerdere adviezen

Kent u het zaaknummer niet of wilt u zoeken naar meerdere adviezen met hetzelfde onderwerp, dan krijgt u het beste resultaat als u zoektermen gebruikt. U kunt op meerdere woorden tegelijk zoeken door in het zoekveld deze woorden in te vullen. Slechts een spatie tussen deze woorden is voldoende. Bijvoorbeeld: u bent op zoek naar alle adviezen waarin de Raad van State een opmerking maakt over delegatie van regelgevende bevoegdheid aan de minister. U vult dan in het zoekveld in: delegatie regelgevende bevoegdheid minister. De volgorde van de zoektermen is niet belangrijk.

Zoekopdracht verfijnen

U kunt uw zoekopdracht vervolgens verfijnen door meer zoektermen te gebruiken. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door gebruik te maken van de onderverdeling in de rechterkolom: naar datum (jaar en maand), ministeries en soort advies. Achter die rubrieken in de rechterkolom staan de aantallen adviezen tussen haakjes. U kunt op die rubriek klikken om die adviezen te bekijken. Op deze manier kunt u uw zoekopdracht ook weer verder verfijnen. U kunt de gekozen verfijning weer opheffen door op de link ‘geen voorkeur’ te klikken.

Zoeken op zoektermen naar een specifiek advies

U bent op zoek naar het advies dat gaat om de invoering van de Jeugdwet, die voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. U vult in het zoekveld de volgende zoektermen achter elkaar in: jeugdwet decentralisatie zorg hulp. De volgorde van de zoektermen is niet belangrijk.

Zoeken op bepaalde volgorde van zoektermen

Het is mogelijk om een bepaalde volgorde van zoektermen te gebruiken (zoeken op zinsnede). Deze combinatie moet dan tussen dubbele aanhalingstekens worden gezet. Voorbeeld: u bent op zoek naar alle adviezen waarin de Raad van State een opmerking maakt over algemeen verbindende voorschriften. Als u zoekt op de woorden algemeen, verbindende en voorschriften krijgt u ook ongewenste resultaten. U krijgt louter gewenste resultaten als u in het zoekveld het volgende invoert: "algemeen verbindende voorschriften" (dus met gebruik van dubbele aanhalingstekens). Vervolgens kunt u ook hier weer uw zoekopdracht verfijnen met de onderverdeling in de rechterkolom.

U kunt ook een zoekterm uitsluiten. U wilt bijvoorbeeld alle adviezen zien waar marktwerking in voorkomt, maar de zoekresultaten juist uitsluiten van het woord zorg. U vult dan in: marktwerking NOT zorg. Let u er dan wel op dat het tussenvoegsel NOT met hoofdletters is geschreven.

Alle adviezen tonen

Wilt u alle adviezen zien die in de databank staan, dan kunt u in het zoekveld een zoekterm invullen die in alle adviezen voorkomt. U kunt hiervoor het woord advies gebruiken. Alle adviezen worden dan getoond. U kunt daarna uw zoekopdracht verfijnen met de onderverdeling in de rechterkolom.

Zoeken op datum

Bent u op zoek naar adviezen met een bepaalde datum, dan kunt in het zoekveld de term advies invullen en in het veld 'Datum vanaf' en in het veld 'Datum tot' dezelfde datum invullen via het kalendertje dat uitklapt als u op het icoontje klikt. Als u bijvoorbeeld 16 april 2014 in beide gevallen aanklikt, dan vindt u alle adviezen die op 16 april 2014 zijn vastgesteld. U kunt uiteraard met deze datumvelden ook zoeken naar adviezen die binnen een bepaalde periode zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld: ‘Datum vanaf’: 1 maart 2014 en ‘Datum tot’: 31 maart 2014.

Heeft u nog vragen over de zoekfunctie? Neem dan contact op met de webmaster.

1

W04.17.0352/I

 • datum:
 • woensdag 8 november 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot herstel van een aantal gebreken van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 20XX)

2

W03.17.0166/II

 • datum:
 • dinsdag 10 oktober 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).

Van dit advies is een samenvatting gemaakt.

3

W03.17.0245/II

 • datum:
 • woensdag 30 augustus 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Veiligheid en Justitie
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten).

4

W03.17.0191/II

 • datum:
 • woensdag 16 augustus 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Veiligheid en Justitie
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet houdende uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels (PbEU 2016, L 183) en de Verordening (EU) nr. 2016/1104 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (PbEU 2016, L 183)(Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen).

5

W14.17.0168/IV/K

 • datum:
 • vrijdag 4 augustus 2017
 • soort:
 • Verdrag
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Waterstaat
 • inhoudsindicatie:

Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen; Hongkong, 15 mei 2009 (Trb. 2010, 227), met toelichtende nota.

6

W03.17.0065/II

 • datum:
 • woensdag 19 april 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Veiligheid en Justitie
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet houdende uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventieverordening).

7

W15.17.0022/IV

 • datum:
 • vrijdag 7 april 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Economische Zaken
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten), met memorie van toelichting.

8

W14.16.0440/IV/K

 • datum:
 • donderdag 23 februari 2017
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Infrastructuur en Milieu
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van rijkswet tot goedkeuring van de op 18 oktober 2013 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, zoals opgenomen in Resolutie LP.4(8) (Trb. 2014, 46 en 144), met memorie van toelichting.