Samenvatting advies wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Datum publicatie: maandag 16 juli 2018 - Datum advies: woensdag 4 juli 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen. Het advies is op 16 juli 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud wetsvoorstel

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet een experiment mogelijk maakt met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het wetsvoorstel geeft hier uitvoering aan en regelt een aantal hoofdelementen van het experiment. Het wetsvoorstel verklaart het verbod in de Opiumwet op het telen, afleveren en verkopen van cannabis buiten toepassing. Dit geldt alleen voor deelnemers aan het experiment en alleen op de voorwaarde dat zij zich aan de experimenteerregeling houden. Het experiment zal verder worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur.

Het doel van het experiment is allereerst om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasj aan coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is. Ten tweede is het doel om in kaart te brengen wat de effecten daarvan zijn. De regering wil daarmee de problemen van illegale productie en handel in cannabis aanpakken. Het gaat om problemen op het gebied van volksgezondheid, georganiseerde criminaliteit en openbare orde.

Doel en opzet experiment

Het experiment is vermoedelijk in strijd met internationaal en Europees recht. Tegelijkertijd onderkent de Afdeling advisering de cannabisproblematiek. De regering wil met het voorgestelde experiment onderzoeken of een alternatief voor het huidige, weinig effectieve beleid mogelijk is. Daarbij is het wel essentieel dat het experiment zinvol, geloofwaardig en wetenschappelijk verantwoord is.

In het wetsvoorstel is gekozen voor een beperkte opzet van het experiment. Maximaal tien gemeenten kunnen meedoen, en het experiment duurt maximaal vier jaar. Tegelijkertijd zijn de ambities van het experiment hoog. Het experiment moet resultaten opleveren die als basis kunnen dienen voor duidelijke conclusies over de effecten op de volksgezondheid, overlast en criminaliteit.

Onlangs heeft de zogenoemde commissie-Knottnerus advies uitgebracht over het experiment. Die commissie beveelt een breder opgezet experiment aan, om tot wetenschappelijk verantwoorde resultaten te kunnen komen. Zowel het aantal deelnemende gemeenten als de tijdsduur zouden moeten worden uitgebreid. In de voorgestelde opzet van het experiment zouden onvoldoende effecten kunnen worden gemeten om het experiment zinvol te laten zijn.

In het licht van dit advies van de commissie-Knottnerus vindt de Afdeling advisering het verstandig de opzet van het experiment nader te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen.

Lees hier de volledige tekst van de Afdeling advisering en het nader rapport van de ministers.