Samenvatting advies voorstel Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

Datum publicatie: maandag 5 februari 2018 - Datum advies: woensdag 31 januari 2018

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius. Het wetsvoorstel is op 5 februari 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar geworden.

Inhoud voorstel

Met het wetsvoorstel wil de regering de grove taakverwaarlozing door het bestuur van het eiland Sint Eustatius beëindigen. Om dit mogelijk te maken, zal een regeringscommissaris tijdelijk de plaats innemen van de bevoegde overheidsorganen op Sint Eustatius. Dit duurt dan tot het moment dat de overheidsorganen op het eiland in staat zijn om hun taken weer naar behoren te kunnen vervullen. Uiterlijk in 2021 zullen nieuwe verkiezingen voor de eilandsraad plaatsvinden.

Proportionaliteit van het ingrijpen

De Afdeling advisering ziet, net als de Nederlandse regering, de ernst in van de bestuurlijke situatie op Sint Eustatius; ook vanwege het rapport dat de zogenoemde Commissie van wijzen hierover in januari 2018 heeft uitgebracht. De Afdeling advisering is het daarom eens met de voorgestelde maatregelen. Vanwege de ingrijpendheid hiervan is wel van belang dat het ingrijpen in de taken en bevoegdheden zo snel mogelijk eindigt. Daarom zou de toelichting bij het wetsvoorstel meer duidelijkheid moeten bieden over de uitgangspunten aan de hand waarvan beoordeeld wordt of dat kan. Ook moet de regering meer inzicht geven in de maatregelen die in Sint Eustatius en in Nederland zullen worden genomen om de bestuurlijke situatie op het eiland te verbeteren. De coördinerende positie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou volgens de Afdeling advisering in het wetsvoorstel moeten worden verankerd.

Terugkeer naar reguliere verhoudingen

Alle bepalingen in het wetsvoorstel vervallen op de dag van samenkomst van de nieuwe eilandsraad. Maar het kan wenselijk zijn om meer geleidelijk terug te keren naar de reguliere verhoudingen. Dit biedt de mogelijkheid om stap voor stap het nieuwe bestuur van Sint Eustatius te introduceren en kan meer institutionele stabiliteit bieden. Daarnaast zou de regering verder in moeten gaan op de manier waarop de Rijksvertegenwoordiger en het College Financieel Toezicht betrokken worden tijdens de herstelperiode.

Benoeming eilandsecretaris

Het wetsvoorstel regelt dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eilandsecretaris benoemt. Maar omdat de regeringscommissaris alle reguliere taken en bevoegdheden krijgt van de eilandsraad, het bestuurscollege en de gezaghebber, ligt het voor de hand dat hij en niet de minister de eilandsecretaris benoemt. Het advies is het wetsvoorstel op dit punt aan te passen.

Volledige tekst van het advies

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.