Samenvatting advies over Curaçaose ontwerp-Landsverordening 80-20-regeling

Datum publicatie: donderdag 5 oktober 2017 - Datum advies: donderdag 29 juni 2017

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot vaststelling van de onrechtmatigheid van de Curaçaose ontwerp-Landsverordening 80-20-regeling. Het advies is op 5 oktober 2017 openbaar gemaakt.  

De 80-20-regeling houdt in dat iedere werkgever op Curaçao ervoor moet zorgen dat ten minste 80% van zijn personeel afkomstig is van Curaçao. De regeling is goedgekeurd door de Staten van Curaçao. De Gouverneur van Curaçao heeft echter besloten de regeling niet vast te stellen, omdat die volgens haar in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Als de Gouverneur een regeling niet vaststelt, moet de Koninkrijksregering bij koninklijk besluit oordelen of dat terecht is. Voorafgaand aan dat koninklijk besluit brengt de Afdeling advisering advies uit over zo’n ontwerp-koninklijk besluit.

In het ontwerp-koninklijk besluit heeft de Koninkrijksregering overwogen dat in de ontwerp-landsverordening van Curaçao onderscheid wordt gemaakt tussen lokale en niet-lokale arbeidskrachten en dat aan dat onderscheid geen objectieve rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Vervolgens komt de Koninkrijksregering tot het oordeel dat de ontwerp-landsverordening in strijd is met een internationale regeling. Het ontwerp-koninklijk besluit concludeert dan ook dat de Gouverneur de ontwerp-landsverordening terecht niet heeft vastgesteld. De Afdeling advisering is het met dat oordeel eens.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk en het nader rapport van de minister.