Adviezen van de Afdeling advisering die de regering of de Tweede Kamer (bij initiatiefwetsvoorstellen) afgelopen twee weken openbaar heeft gemaakt. De Raad van State publiceert deze adviezen na openbaarmaking direct op zijn website.

4 adviezen gevonden

W05.18.0146/I

 • datum:
 • woensdag 4 juli 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging.

W04.18.0114/I

 • datum:
 • woensdag 20 juni 2018
 • soort:
 • Onteigening
 • ministerie:
 • Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Brummen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Aansluiting De Teuge).

W13.17.0091/III

 • datum:
 • woensdag 24 mei 2017
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood in verband met de wijziging van de definitie van brood, de toepassing van de zoutnorm op brood en enkele technische wijzigingen.

W04.18.0120/I

 • datum:
 • vrijdag 20 juli 2018
 • soort:
 • Onteigening
 • ministerie:
 • Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Oosterhout krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan De Contreie 2017).