Adviezen van de Afdeling advisering die de regering of de Tweede Kamer (bij initiatiefwetsvoorstellen) afgelopen twee weken openbaar heeft gemaakt. De Raad van State publiceert deze adviezen na openbaarmaking direct op zijn website.

5 adviezen gevonden

W12.18.0101/III

 • datum:
 • woensdag 30 mei 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof).

W18.18.0066/IV

 • datum:
 • woensdag 16 mei 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Economische Zaken en Klimaat
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met het vergroten van het inzicht van de eindafnemer in zijn energieverbruik.

W16.18.0082/II

 • datum:
 • woensdag 11 april 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit van 23 oktober 2012 tot aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet.

W06.18.0098/III

 • datum:
 • donderdag 24 mei 2018
 • soort:
 • Wet
 • ministerie:
 • Financiën
 • inhoudsindicatie:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid).

W16.18.0028/II

 • datum:
 • donderdag 15 maart 2018
 • soort:
 • Algemene maatregel van bestuur
 • ministerie:
 • Justitie en Veiligheid
 • inhoudsindicatie:

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren vanwege verruiming van fouilleerbevoegdheden.