Dit overzicht bevat een opsomming van adviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State vorige week heeft vastgesteld. Iedere maandag verschijnt op deze pagina een actueel overzicht van de vastgestelde adviezen. 

U vindt hier alleen een overzicht van de adviezen, niet de adviezen zelf.
Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar. Zodra een advies openbaar is gemaakt, is dit met volledige tekst te vinden in de adviezendatabank op deze site.


Vastgestelde adviezen week 2

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Geen vastgestelde adviezen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Justitie en Veiligheid

 • Geen vastgestelde adviezen.

Defensie

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie III

Financiën

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Besluit advisering beschut werk.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Geen vastgestelde adviezen.

Infrastructuur en Waterstaat

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele andere wijziging.

Economische Zaken en Klimaat

 • Geen vastgestelde adviezen.