Dit overzicht bevat een opsomming van adviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State vorige week heeft vastgesteld. Iedere maandag verschijnt op deze pagina een actueel overzicht van de vastgestelde adviezen. 

U vindt hier alleen een overzicht van de adviezen, niet de adviezen zelf.
Als de Afdeling advisering een advies heeft vastgesteld, is het nog niet direct openbaar en dus nog niet voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Afdeling advisering op een later tijdstip openbaar. Zodra een advies openbaar is gemaakt, is dit met volledige tekst te vinden in de adviezendatabank op deze site.


Vastgestelde adviezen week 41

Sectie I

Algemene Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Borger-Odoorn.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie II

Buitenlandse Zaken

 • Geen vastgestelde adviezen.

Justitie en Veiligheid

 • Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van de richtlijn 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132).

Defensie

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie III

Financiën

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 vanwege het inkooptarief.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Geen vastgestelde adviezen.

Sectie IV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Geen vastgestelde adviezen.

Infrastructuur en Waterstaat

 • Geen vastgestelde adviezen.

Economische Zaken en Klimaat

 • Geen vastgestelde adviezen.