Verdrag tot wijziging van het op 18 november 1981 te Den Haag ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië, zoals herzien en ondertekend op 23 januari 1995, en Protocol betreffende de handhaving van uitkeringsrechten, behorende bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië; Praia, 22 mei 2000.


Volledige tekst

Verdrag tot wijziging van het op 18 november 1981 te Den Haag ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië, zoals herzien en ondertekend op 23 januari 1995, en Protocol betreffende de handhaving van uitkeringsrechten, behorende bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië; Praia, 22 mei 2000.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.