Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van percelen tot onteigening ten algemenen nutte ten behoeve van de herinrichting Driebruggen voor het gedeelte gelegen in de provincie Utrecht.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van percelen tot onteigening ten algemenen nutte ten behoeve van de herinrichting Driebruggen voor het gedeelte gelegen in de provincie Utrecht.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.