Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van percelen tot onteigening ten algemenen nutte ten behoeve van de herinrichting Driebruggen.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van percelen tot onteigening ten algemenen nutte ten behoeve van de herinrichting Driebruggen.

Dit advies is een zogenoemd advies conform. Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkin

gen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.