Adviezen


aantal resultaten: 63
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet inzake goedkeuring EU - Armenië CEPA, Brussel (Trb. 2018, 41).

Uitvoeringswet Verordening Europees Burgerinitiatief.

Wijziging Mediawet 2008 verlenging lopende concessie.

Aanpassing financiering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2020.

Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten.

Voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van VWS.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Verzoek om voorlichting over de bestaande vormgeving tussen de Caribisch en Europees Nederland en de coördinerende rol van BZK.

Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting