Adviezen


aantal resultaten: 59
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet.

Wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart.

Wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening identiteiskaarten.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Woningwet.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met doorstroom vmbo-havo.

Variawet hoger onderwijs.

Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen.

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met het inzetten van het instrument van een bestuurlijke boete.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting