Adviezen


aantal resultaten: 32
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Wijziging Rechtspositiebesluit Rijksvertegenwoordiger BES decentrale politieke ambtsdragers.

Besluit gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven.

Voorlichting over het gewijzigde amendement van de leden Aartsen en van der Molen het gewijzigde amendement van het lid Westerveld.

Besluit wapens en munitie.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Wet implementatie tweede EU-richtlijnantibelastingontwijking.

Rijksinitiatiefvoorstel van de leden Verhoeven en Jetten over de verandering in de Grondwet.

Besluit implementatie prospectusverordening.

Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid.

Wet versterken positie mbo-studenten.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting