Adviezen


aantal resultaten: 81
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Verzamelwet OCW 20..

Wijziging WEB i.v.m. opnemen grondslag aanvullende bekostiging bijzondere omstandigheden.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2019.

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod.

Protocol tot wijziging van de titel van de Europese Overeenkomst van 30 september 1957.

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas.

Wijziging Besluit zeevarenden in het kader van de implementatie van het IAO-visserijverdrag C188.

Besluit register onderwijsdeelnemers.

Besluit opvang Wmo van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en technische wijzigingen eigen bijdrage.

Wijziging Vuurwerkbesluit in verband met verplichtstelling veiligheidsbrillen, lonten en instructies.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting