Adviezen


aantal resultaten: 128
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.

Balans op de arbeidsmarkt: wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met een pensioenregeling voor payrollkrachten.

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind.

Besluit maatregelen kunststof drankflessen.

Wijziging Vuurwerkbesluit i.v.m. verplichtstelling veiligheidsbrillen, lonten en instructies.

Waarborgbesluit 2019.

wijziging van de Telecommunicatiewet ter invoering van toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen.

Wijziging Telecommunicatiewet ivm verlagen overstapdrempel.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting