Adviezen


aantal resultaten: 70
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Verzoek om voorlichting betreffende het beperken geldstromen uit onvrije landen.

Besluit stimulering van aanvullende maatregelen ter vermindering van broeikasgas.

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 ivm implementatie Richtlijn (EU) 2018/645.

Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Rottterdam (onteigeningsplan Mijnkintbuurt, fase 1).

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Terneuzen (onteigeningsplan Terneuzen, Othene Oost).

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Weesp (onteigeningsplan Bloemendalerpolder).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting