Adviezen


aantal resultaten: 68
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Implementatiewet kapitaalvereisten 2020.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht/de Algemene wet.

Aanpassingsbesluit versterken positie mbo-studenten.

Balans arbeidsmarkt: Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen.

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanscherping reclameverbod.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting