Adviezen


aantal resultaten: 128
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Wijziging van de Mediawet ivm implementatie modernisering audiovisuele mediadienstenrichtlijn.

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Onteigening voor het project Spooromgeving Geldermalsen, in de gemeente West Betuwe.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting