Adviezen


aantal resultaten: 68
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Variawet hoger onderwijs.

Voorstel van wet houdende regels over de inburgering in de Nederlandse samenleving.

Wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken.

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet.

Wijziging van het Besluit Centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting