Adviezen


aantal resultaten: 205
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Wijziging van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding in verband met transitievergoeding vanaf dag 1 van de arbeidovereenkomst.

Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam.

Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Aalsmeer.

Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie, van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie en van het Algemeen Postverdrag; Addis Abeba, 7 september 2018 (Trb. 2019, 10).

Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht.

Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap).

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit slotallocatie.

Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting