Adviezen


aantal resultaten: 213
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Ontwerpbesluit aanpassing Besluit Kapittel voor de civiele orden en de Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie o.a. invoering normalisering van de rechtspositie van ambtenaren.

Protocol dubbele belastingen Zwitserland.

Wijziging AIB en Dagloonbesluit in verband met WIEG.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met een wijziging van de voorwaarden voor werkzaamheden in het kader van een Working Holiday Scheme.

Ontwerpbesluit houdende regels inzake de opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2020.

Wet uitbreiding slachtofferrechten.

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Boekel.

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht.

Waarborgbesluit 2019.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting