Adviezen


aantal resultaten: 187
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte).

Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten.

Verzoek om voorlichting betreffende vaccinatie in de kinderopvang.

Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Wijziging van het Besluit SUWI in verband met de versterking van de werkgeversdienstverlening.

Wijziging Bjsg in verband met eigen Bibob-onderzoek door bestuursorganen.

Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad.

Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Rottterdam (onteigeningsplan Mijnkintbuurt, fase 1).

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Terneuzen (onteigeningsplan Terneuzen, Othene Oost).

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Weesp (onteigeningsplan Bloemendalerpolder).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting