Adviezen


aantal resultaten: 185
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Onteigening voor de versterking van de dijk langs de Waal in het dijktraject Gameren, in de gemeente Zaltbommel.

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (energielabel).

Besluit handel in emissierechten in verband met de handel in emissierechten voor de periode 2021-2030.

Protocol dubbele belastingen Zwitserland.

Wijziging AIB en Dagloonbesluit in verband met WIEG.

Wet uitbreiding slachtofferrechten.

Waarborgbesluit 2019.

Aanpassing financiering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

Voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van VWS.

Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting