Adviezen


aantal resultaten: 170
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

Wijziging Meststoffenwet ivm implementatie 6de Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Wijziging van de Postwet 2009 (toegang, flexibilisering, borging UPD en arbeidsbescherming postbezorgers).

Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind.

Ontwerpbesluit houdende wijzigingen van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 ter implementatie van resolutie 2018-II van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche).

Voorstel van wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het bevorderen van zorgcontractering.

Besluit medische hulpmiddelen.

Wijziging Gemeentewet in verband met differentiatie parkeertarieven.

Besluit maatregelen kunststof drankflessen.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting