Adviezen


aantal resultaten: 205
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Wijziging Vuurwerkbesluit in verband met verplichtstelling veiligheidsbrillen, lonten en instructies.

Verdrag tot wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR); Genève, 16 november 2018 (Trb. 2019, 84).

Onteigeningsplan bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Zeewolde.

Besluit versterking voorschoolse educatie (16 uur VVE).

Wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit in verband met displayban en automatenverbod

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Westerkwartier.

Ontwerpbesluit houdende regels ter vaststelling van eisen inzake het ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken.

Onteigening voor de versterking van de dijk langs de Waal in het dijktraject Gameren, in de gemeente Zaltbommel.

Onteigening voor het project Spooromgeving Geldermalsen, in de gemeente West Betuwe.

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (energielabel).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting