Adviezen


aantal resultaten: 176
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Nota van wijziging inzake de Wet digitale overheid.

Verzamelwet OCW 20..

Wijzigingsbesluit financiële markten 2019.

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod.

Protocol tot wijziging van de titel van de Europese Overeenkomst van 30 september 1957.

Besluit opvang Wmo van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en technische wijzigingen eigen bijdrage.

Wijziging Vuurwerkbesluit in verband met verplichtstelling veiligheidsbrillen, lonten en instructies.

Verdrag tot wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR); Genève, 16 november 2018 (Trb. 2019, 84).

Ontwerpbesluit houdende regels ter vaststelling van eisen inzake het ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken.

Onteigening voor de versterking van de dijk langs de Waal in het dijktraject Gameren, in de gemeente Zaltbommel.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting