Adviezen


aantal resultaten: 195
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht BES.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag.

Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening.

Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet enz. (Wet transparantieregister zorg).

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges (amicus curiae en kruisbenoemingen).

Machtigingswet oprichting Invest International.

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening identiteiskaarten.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting