Adviezen


aantal resultaten: 164
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Ontwerpbesluit ter onteigening in de gemeente Hoeksche Waard (onteigening voor de reconstructie van de provinciale weg N489).

Ontwerpbesluit ter onteigening in de gemeente Hulst (onteigening voor de reconstructie van de N258 Absdaalseweg Absdale-Hulst).

Wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen.

Voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen.

Ontwerpbesluit tot de aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte voor de uitvoering van het bestemmingsplan N282 van de gemeente Gilze en Rijen ten name van de provincie Noord-Brabant.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met implementatie van richtlijn 2017/2398 wijziging van diverse Warenwetbesluiten in verband met de bijgestelde implementatie van richtlijn 2014/68/EU.

Ontwerpbesluit vaststelling van de protocollen voor vaststelling van de dood op grond van circulatoire criteria en wijziging van de citeertitel van het Besluit Hersendoodprotocol naar Besluit vaststelling van de dood bij postmortale orgaandonatie.

Wijziging Wetboek van Strafvordering en Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen o.a. confiscatie uitvoering van Verordening (EU) nr. 2018/1805 EP.

Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail.

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeenten Almelo, Apeldoorn, Deventer, Hof van Twente, Lochem, Rijssen-Holten, Voorst en Wierden (2e verzoek om onteigening voor de reconstructie van de rijksweg A1 Apeldoorn – knooppunt Azelo (fase 1).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting