Maandag 22 april 2019


Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Op Tweede Paasdag zijn er geen zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak.