Vrijdag 19 april 2019


Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Vandaag vinden er geen zittingen plaats van de Afdeling bestuursrechtspraak waarop geschillen inhoudelijk worden behandeld. Wel vindt er een zitting plaats waarop uitspraken van de Afdeling openbaar gemaakt worden.