Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen en enige andere wetten.


Volledige tekst

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen en enige andere wetten.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.