Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 in verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen ten aanzien van de binnenvisserij.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 in verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen ten aanzien van de binnenvisserij.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van dit advies conform is achterwege gebleven (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.