Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Besluit Rechtspositie korps politie BES, Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES en het Wachtgeldbesluit overheidsdienaren BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijksambtenaren BES 2018-2020 en afspraken SOBES februari 2017).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES, het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, het Besluit Rechtspositie korps politie BES, Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES en het Wachtgeldbesluit overheidsdienaren BES (formalisering arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijksambtenaren BES 2018-2020 en afspraken SOBES februari 2017).

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van dit advies conform is achterwege gebleven (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.