Arrest Europees Hof over Programma Aanpak Stikstof

Gepubliceerd op 7 november 2018

Vandaag (7 november 2018) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wilde van het Hof van Justitie weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is. Zij stelde de vragen in mei 2017.

Arrest van het Hof van Justitie

Het Hof geeft in het arrest van vandaag nadere uitleg over de relevante bepalingen van de Habitatrichtlijn. De volledige tekst van het arrest is hier te lezen.

Voortzetting behandeling

Met het arrest van het Hof van Justitie is nog geen einde gekomen aan deze procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij heeft in mei 2017 de behandeling van de zaken geschorst in afwachting van het arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg. De Afdeling bestuursrechtspraak zet de behandeling van de zaken waarin zij de prejudiciële vragen heeft gesteld, nu voort. Dat betekent dat zij de komende periode het arrest van het Hof van Justitie inhoudelijk zal bestuderen. De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2019 een zitting te houden in de zaken waarin de vragen zijn gesteld. Andere zaken die zijn aangehouden in verband met deze vragen, zullen daarna worden afgedaan.

Eerder persbericht verwijzingsuitspraken

Lees hier het persbericht dat bij de verwijzingsuitspraken van 17 mei 2017 is uitgebracht.